background

Recent Werk

Centraal Planbureau

www.cpb.nl

Het Centraal Planbureau is hét economische onderzoeksinstituut van Nederland en ook internationaal toonaangevend. Het CPB ondersteunt beleidsmakers en politici in hun beleidsbeslissingen met economisch wetenschappelijk onderzoek dat bestaat uit analyses en ramingen. Regien Wiggers was ad interim webmaster.

 

Ministerie van OCW - College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

www.cbho.nl

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een onafhankelijk rechtscollege. Een student aan een hogeschool of universiteit kan bij het CBHO in beroep gaan als hij het niet eens is met een beslissing van zijn onderwijsinstelling. Regien Wiggers heeft de inhoud van de oude website gemigreerd naar de nieuwe website, en heeft de medewerkers geholpen thuis te raken in het nieuwe cms.

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Innoveer mee met JenV

www.innoveermeemetjenv.nl

Innovatie bij JenV? Dat gaat verder dan vernieuwing. Van AAI-honden die slachtoffers van een zedenmisdrijf op hun gemak stellen tot het bestrijden van bosbranden met satelliettoepassingen en technieken om het signaal van mogelijk gevaarlijke drones te verstoren. Regien Wiggers heeft de website in elkaar gezet.

 

Ministerie van VWS - Informatieberaad Zorg

www.informatieberaadzorg.nl

Het Informatieberaad is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel.

Regien Wiggers heeft de website nieuw leven ingeblazen, met nieuwe content en een nieuwe huisstijl. Ook zijn er functionaliteiten bijgekomen zoals filmpjes, fotoreportages en een actvitieitenagenda.

 

Staatscommissie parlementair stelsel

www.staatscommissieparlementairstelsel.nl

De regering heeft op 27 januari 2017 de staatscommissie parlementair stelsel ingesteld, om te onderzoeken of ons parlementaire stelsel nog goed werkt, en of dit toekomstbestendig is. De staatscommissie zal eind 2018 advies uitbrengen. Regien Wiggers heeft de totstandkoming van de website gecoördineerd.

 

Ministerie van BZK - Politieke ambtsdragers

www.politiekeambtsdragers.nl

Het doel van deze website is om belangrijke thema’s van politieke ambtsdragers meer bekendheid te geven. Op de website staan informatieve artikelen, blogs, handreikingen, publicaties, vacatures en aankondigingen van interessante bijeenkomsten. Regien Wiggers coördineerde de content op de website van Politieke ambtsdragers.

 

Ministerie van BZ - Nederland wereldwijd

www.nederlandwereldwijd.nl
www.netherlandsworldwide.nl - www.niederlandeweltweit.nl - www.paysbasmondial.nl - www.paisesbajosmundial.nl

Nederlandwereldwijd.nl is de gezamenlijke website van alle Nederlandse vertegenwoordigingen wereldwijd. Hieronder vallen ambassades, consulaten en handelskantoren. De redactie van de website ligt voornamelijk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Regien Wiggers heeft het merendeel van de Europese content ingevoerd en gepubliceerd voor de nieuwe website die in april 2017 live ging.

 

Ministerie van BZ - The Netherlands and you

www.netherlandsandyou.nl
www.nederlandenu.nl - www.sieunddieniederlande.nl - www.paisesbajosytu.nl - www.paysbasetvous.nl

The Netherlands and you informeert buitenlanders die in het Koninkrijk der Nederlanden willen wonen, werken of studeren, die naar het Koninkrijk der Nederlanden willen reizen, willen zakendoen of gewoon geïnteresseerd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden.

Regien Wiggers heeft het merendeel van de Europese content ingevoerd en gepubliceerd voor de nieuwe website die in april 2017 live ging.

 

Ministerie van BZK - Agenda Stad

www.agendastad.nl

Agenda Stad is een initiatief van het kabinet om samenwerking te stimuleren tussen steden, stedelijke partners, onderzoeksinstellingen, ondernemers en initiatiefnemende stadsbewoners. Agenda Stad wil de Nederlandse steden tot de top van de wereld laten behoren, zowel wat betreft concurrentiekracht als leefbaarheid. Regien Wiggers coördineerde als eindredacteur de content op de website van Agenda Stad.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

www.rvo.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Regien Wiggers coördineerde als eindredacteur de website van RVO.nl. Het gaat om de aansturing van alle content binnen Duurzaam, de eindredactie, het coachen van redacteuren, coördineren van campagnes en adviseren over content in het algemeen.

 

Avery Dennison

label.averydennison.eu
label.averydennison.de label.averydennison.fr label.averydennison.it graphics.averydennison.eu

Avery Dennison is marktleider op het gebied van etikettering en verpakkingsmaterialen. Avery heeft vestigingen in meer dan 50 landen en 30 duizend werknemers over de hele wereld. Het beursgenoteerde bedrijf staat al jaren in de Fortune 500. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten en in Leiden staat het hoofdkantoor van Europa. Avery Dennison heeft al haar websites vernieuwd, en Regien Wiggers heeft dat als online specialist uitgevoerd voor de Europese divisie.